fbpx

FAQ’s

 1. Verkooppunt wijnkasten en accessoires

  1. Verkooppunten wijnkasten

   • Waar kunt u terecht voor de wijnkasten van Climadiff?

    Raadpleeg de informatie op de website van Climadiff, in het gedeelte “Distributeurs”

   • Waar kan ik de wijnkasten van Climadiff bekijken?

    U kunt al onze producten terugvinden via professionele distributienetwerken of via keukeninstallateurs die een partner van ons zijn. De wijnkasten van Climadiff worden tentoongesteld in de afdeling voor grote elektrische huishoudapparatuur van onze distributeurs of rechtstreeks geïntegreerd of ingebouwd in de tentoonstellingsmodellen van de keukeninstallateurs. De tentoongestelde modellen en de voorraadsituatie vallen evenwel onder de verantwoordelijkheid van onze klanten. Niettemin kunnen alle productbeschrijvingen worden gedownload op de website van Climadiff.

  2. Verkooppunten accessoires en onderdelen

   • Waar kan ik terecht voor de lavastenen, de oplegplanken, de koolfilter of alle andere onderdelen voor mijn wijnkast?

    De accessoires kunnen worden besteld bij uw klantenservice.

    U kunt uw wijnkast ook personaliseren door middel van accessoires die u terugvindt bij uw handelaar of op www.vinokado.com.

   • Hoe lang zijn de onderdelen beschikbaar?

    De onderdelen van onze wijnkasten zijn 5 jaar lang beschikbaar.

   • Hoe kan ik onderdelen bestellen en bij wie kan ik terecht voor technische informatie?

    Surf voor meer informatie naar de website van onze partner, www.interfroidservices.fr, of neem contact op met hun klantenservice via piecesdetachees@interfroidservices.fr.

    Voor technische informatie kunt u bellen naar het nummer 08 21 21 84 49.

 2. Vulcapaciteit en oplegplanken

  1. Hoeveelheid geplaatste flessen

   • Waarom stemt de capaciteit van mijn wijnkast niet overeen met de aangekondigde capaciteit?

   • Welke vulmethode moet ik gebruiken om zoveel mogelijk flessen in mijn wijnkast op te slaan?

    Schik de flessen per type, plaats ze gewoon opeen en richt de onderkant van de flessen daarbij naar achter voor de achterste rij (zonder de wand te raken), en omgekeerd voor de voorste rij (naargelang van het model). Pas de oplegplanken aan de grootte van uw wijnkast en de vormen van uw flessen aan.

    Maak een keuze tussen kop aan staart en hals tegen hals (naargelang van het model) en pas de schikking van de flessen aan hun vorm en lengte aan. Leg uw voortreffelijke bewaarwijnen, die lang moeten worden opgelegd, achteraan.

  2. Verschuifbare oplegplanken

   • Kan ik verschuifbare oplegplanken toevoegen?

    De rails en de oplegplanken kunnen worden besteld bij uw klantenservice of op www.vinokado.com.

    De rails met ref. RAILV3 kunnen worden bevestigd op de oplegplanken COLLECTOR, PREMIUM en CLASSIQUE 2/62.

  3. Toevoeging van oplegplanken

   • Kan ik oplegplanken toevoegen om de gebruikscapaciteit van mijn wijnkast te vergroten?

    Ja, maar weet dat elke extra oplegplank de plaats zal innemen van een rij flessen. De opslagcapaciteit zal op die manier worden verkleind.

    De oplegplanken kunnen worden besteld bij uw klantenservice of op www.vinokado.com.

 3. Oplegwijnkast

  1. De vochtigheidsgraad is te laag

   • Wat is de gemiddelde vochtigheidsgraad?

    Een echte wijnkast moet zonder fout in staat zijn om voortdurend een gemiddelde vochtigheidsgraad tussen 50 en 75% te garanderen.

   • Is een te lage vochtigheidsgraad schadelijk voor mijn wijn?

    Wees gerust, dit verschijnsel heeft een geringe invloed op de wijn: de kans bestaat dat de kurk uitdroogt. Neem contact op met uw klantenservice als de vochtigheidsgraad laag blijft.

   • Sinds wanneer heb ik deze wijnkast?

    Ga na of de koolfilter niet te oud is (> 1 jaar). Als het al 1 jaar geleden is dat u de filter nog hebt vervangen, raden wij u aan om een nieuwe koolfilter te kopen bij uw handelaar of op www.vinokado.com om de oude te vervangen.

   • Hoeveel metingen zijn er uitgevoerd? Met welk type apparaat?

    Eén meting per dag is niet voldoende (constante schommelingen). Voer gedurende 24 u gemiddeld 1 meting per uur uit.

    Controleer de betrouwbaarheid en de precisie van de vochtigheidsmeter. Gebruik bij voorkeur een elektronische vochtigheidsmeter voor minimum- en maximumwaarden met een display op afstand. Is uw wijnkast uitgerust met een display voor de vochtigheid, maak daar dan zeker gebruik van.

   • Hoeveel metingen zijn er uitgevoerd? Met welk type apparaat?

    Eén meting per dag is niet voldoende (constante schommelingen). Voer gedurende 24 u gemiddeld 1 meting per uur uit.

    Controleer de betrouwbaarheid en de precisie van de vochtigheidsmeter. Gebruik bij voorkeur een elektronische vochtigheidsmeter voor minimum- en maximumwaarden met een display op afstand. Is uw wijnkast uitgerust met een display voor de vochtigheid, maak daar dan zeker gebruik van.

   • Waar bevindt mijn wijnkast zich?

    Staat de wijnkast in een gesloten ruimte, ventileer de ruimte dan vaak.

   • In welke stand staat de thermostaat? Wat is de temperatuur in de wijnkast?

    Hoe hoger de temperatuur in uw wijnkast is, des te hoger zal de gemeten vochtigheidsgraad zijn.

    Ga na of de pakking niet is beschadigd, en ervoor zorgt dat uw wijnkast hermetisch kan worden gesloten.

   • Waar bevindt mijn wijnkast zich?

    Staat de wijnkast in een gesloten ruimte, ventileer de ruimte dan vaak.

    Staat de wijnkast in een niet-verwarmde ruimte, dan zal uw wijnkast in een bepaalde periode (voornamelijk in de lente of in de herfst) overschakelen op de “ sluimerstand ” en zullen het groene en rode controlelampje uitgaan. Dat is een normaal verschijnsel, aangezien de omgevingstemperatuur gelijk is aan de ingestelde temperatuur van uw wijnkast. Ook de vochtigheid zal die van de ruimte volgen. De wijnkast zal in werking treden zodra het verschil tussen de 2 temperaturen (omgevingstemperatuur en ingestelde temperatuur) +/- 2 °C bedraagt.

   • Als de vochtigheidsgraad te laag blijft:

    Plaats een kom met water in uw wijnkast en wacht tot de vloeistof volledig is verdampt en de vochtigheid opnieuw stijgt.

  2. Te hoge vochtigheidsgraad

   • Wat is de gemiddelde vochtigheidsgraad?

    Een echte wijnkast moet zonder fout in staat zijn om voortdurend een gemiddelde vochtigheidsgraad tussen 50 en 75% te garanderen.

   • Is een te hoge vochtigheidsgraad schadelijk voor mijn wijn?

    Maakt u zich vooral geen zorgen, dit verschijnsel heeft een geringe invloed op de wijn. De etiketten die loskomen, is het ergste dat kan gebeuren. In de handel zijn sprays verkrijgbaar om etiketten te beschermen. Neem contact op met uw klantenservice als de vochtigheidsgraad hoog blijft.

   • Sinds wanneer heb ik deze wijnkast?

    Ga na of de koolfilter niet te oud is (> 1 jaar). Als het al 1 jaar geleden is dat u de filter nog hebt vervangen, raden wij u aan om een nieuwe koolfilter te kopen bij uw handelaar of op  www.vinokado.com om de oude te vervangen.

   • Hoeveel metingen zijn er uitgevoerd? Met welk type apparaat?

    Eén meting per dag is niet voldoende (constante schommelingen). Voer gedurende 24 u gemiddeld 1 meting per uur uit.

    Controleer de betrouwbaarheid en de precisie van de vochtigheidsmeter. Gebruik bij voorkeur een elektronische vochtigheidsmeter voor minimum- en maximumwaarden met een display op afstand. Is uw wijnkast uitgerust met een display voor de vochtigheid, maak daar dan zeker gebruik van.

   • In welke stand staat de thermostaat? Wat is de temperatuur in de wijnkast?

    Hoe hoger de temperatuur in uw wijnkast is, des te hoger zal de gemeten vochtigheidsgraad zijn.

    Ga na of de pakking niet is beschadigd, en ervoor zorgt dat uw wijnkast hermetisch kan worden gesloten.

   • Waar bevindt mijn wijnkast zich?

    Staat de wijnkast in een gesloten ruimte, ventileer de ruimte dan vaak.

    Staat de wijnkast in een niet-verwarmde ruimte, dan zal uw wijnkast in een bepaalde periode (voornamelijk in de lente of in de herfst) overschakelen op de “ sluimerstand ” en zullen het groene en rode controlelampje uitgaan. Dat is een normaal verschijnsel, aangezien de omgevingstemperatuur gelijk is aan de ingestelde temperatuur van uw wijnkast. Ook de vochtigheid zal die van de ruimte volgen. De wijnkast zal in werking treden zodra het verschil tussen de 2 temperaturen (omgevingstemperatuur en ingestelde temperatuur) +/- 2 °C bedraagt.

   • Als u een kom met water hebt geplaatst:

    Verwijder de kom met water die u eerder in uw wijnkast hebt geplaatst, en wacht tot de vochtigheid daalt.

  3. Temperatuurschommelingen

   • De temperatuur van de wijnkast varieert voortdurend. Is dat normaal?

    Ja, de temperatuur varieert naargelang van de cycli van de compressor (of van het wintersysteem). Het is dankzij lichte temperatuurschommelingen, over korte periodes, dat de gemiddelde temperatuur van de vloeistof kan worden gehandhaafd.

    Wat de temperatuur betreft, is het digitale display slechts een aanwijzer van de temperatuur van de omgevingslucht in de kuip en geen thermometer waarmee de temperatuur van de wijn in de fles kan worden gemeten. Aan die temperatuur wordt derhalve een tolerantie van +/-2 °C toegekend. Ten gevolge van de traagheidsmassa van de vloeistof varieert de temperatuur van de vloeistof 10 keer minder dan de temperatuur van de omgevingslucht.

  4. Te lage temperatuur

   • Hoe kan ik er zeker van zijn dat de temperatuur niet te laag is?

    De meest praktische oplossing bestaat erin een dompelthermometer (bijvoorbeeld voor in een zwembad) in een met water gevulde glazen fles te stoppen, om de precieze temperatuur in de vloeistof te meten. De meting moet worden uitgevoerd nadat het apparaat 24 uur heeft gewerkt. Zo kunt u nagaan of uw wijnkast goed is geregeld. Is het verschil te groot, neem dan contact op met uw klantenservice. Een registreerapparaat mag alleen door technici worden geplaatst.

   • Ga na in welke stand de thermostaat staat:

    Stel de thermostaat minder koel in (zie gebruiksaanwijzing).

   • De deur is niet goed gesloten:

    Ga na of een fles de sluiting van de deur niet onmogelijk maakt.

    Ga na of de wijnkast is vastgezet.

    IJsvorming aan de binnenzijde: koppel het apparaat los en laat het ontdooien (zie hoofdstuk 1.12 IJS AAN DE BINNENZIJDE VAN DE WIJNKAST). Blijft dit verschijnsel zich voordoen, neem dan contact op met uw klantenservice.

   • Controleer de compressor:

    Ga na of hij niet continu draait. Is dat het geval, koppel de wijnkast dan los en neem contact op met uw klantenservice.

  5. Te hoge temperatuur

   • Hoe kan ik er zeker van zijn dat de temperatuur niet te hoog is?

    De meest praktische oplossing bestaat erin een dompelthermometer (bijvoorbeeld voor in een zwembad) in een met water gevulde glazen fles te stoppen, om de precieze temperatuur in de vloeistof te meten. De meting moet worden uitgevoerd nadat het apparaat 24 uur heeft gewerkt. Zo kunt u nagaan of uw wijnkast goed is geregeld. Is het verschil te groot, neem dan contact op met uw klantenservice. Een registreerapparaat mag alleen door technici worden geplaatst.

   • Ga na in welke stand de thermostaat staat:

    Stel de thermostaat koeler in (zie gebruiksaanwijzing).

   • De deur is niet goed gesloten:

    Ga na of een fles de sluiting van de deur niet onmogelijk maakt.

    Ga na of de wijnkast is vastgezet.

   • Controleer de compressor:

    Ga na of hij niet continu draait. Is dat het geval, koppel de wijnkast dan los en neem contact op met uw klantenservice.

   • Uw wijnkast wordt mechanisch geregeld:

    Wij vestigen er de aandacht op dat een tolerantie van +/- 2 °C is toegekend tussen de gewenste temperatuur en de weergegeven temperatuur.

  6. Geruisloze wijnkast

   • Is het normaal dat de wijnkast volkomen geruisloos is?

    Ja. Staat de wijnkast in een niet-verwarmde ruimte, dan zal uw wijnkast in een bepaalde periode (voornamelijk in de lente of in de herfst) overschakelen op de “sluimerstand” en zullen het groene en rode controlelampje uitgaan. Dat is een normaal verschijnsel, aangezien de omgevingstemperatuur gelijk is aan de ingestelde temperatuur van uw wijnkast. Ook de vochtigheid zal die van de ruimte volgen. De wijnkast zal in werking treden zodra het verschil tussen de 2 temperaturen (omgevingstemperatuur en ingestelde temperatuur) +/- 2 °C bedraagt.

    Als de omgevingstemperatuur van de ruimte waar de wijnkast staat om en bij de 12 °C (+/- 2 °C) bedraagt, en in elk geval lager is dan 12 °C, maakt alleen de compressor lawaai en produceert hij alleen koude. Het is in deze omgevingsomstandigheden dus normaal dat u de wijnkast niet hoort, aangezien het apparaat niet moet worden gekoeld.

    Als de omgevingstemperatuur lager blijft dan 9 °C, neemt het warmtecircuit het over (rode/oranje controlelampje brandt – naargelang van het model) en zorgt een weerstand voor verwarming. Het apparaat is dus volkomen geruisloos.

  7. Geuren, schimmelvorming, etiketten die loskomen

   • Wat is de oorzaak van vieze geuren, schimmelvorming en etiketten die loskomen?

    Een te hoge vochtigheid (zie hoofdstuk 1.2 TE HOGE VOCHTIGHEIDSGRAAD).

    Een verzadigde koolfilter: moet één keer per jaar worden vervangen. U kunt er vinden bij uw handelaar of op www.vinokado.com.

   • Een ruimte die onvoldoende wordt geventileerd.

    Een klassiek onderhoud van de wijnkast dat niet regelmatig wordt uitgevoerd. We raden u wat dat betreft aan om voor het eerste gebruik en daarna op regelmatige basis de binnen- en buitenkant (voorkant, zijkanten en onderkant) schoon te maken met een mengsel van lauw water en een zacht reinigingsproduct. Spoel met zuiver water en laat het apparaat volledig drogen voordat u het opnieuw aansluit. Gebruik geen oplos- of schuurmiddelen.

    Ga na of uw flessen de wand achteraan in uw wijnkast niet raken.

  8. Water in de onderkant van de kuip

   • Sinds wanneer hebt u deze wijnkast?

    Ga na of de koolfilter niet te oud is (> 1 jaar).

   • Is de afvoer niet verstopt?

    Het afvoergat in de gleuf onderaan in uw wijnkast mag niet verstopt raken, zodat het water normaal kan wegstromen achter de wijnkast in een plastic bak boven op de compressor. U hoeft de bak achter de wijnkast niet leeg te maken, want het verzamelde water zal worden verdampt door de warmte van de compressor.

   • Staat het apparaat waterpas?

    Het is belangrijk dat u uw wijnkast lichtjes naar achteren kantelt (me de voeten onder de wijnkast), om het water te dwingen naar het afvoergat te lopen in plaats van naar de onderkant van uw wijnkast, wat onaangenaam kan zijn voor uw wijnen. Blijft het water zich ophopen in de onderkant van de kuip, neem dan contact op met uw klantenservice.

  9. Wintersysteem

   • Wat is het wintersysteem / de winterkit (naargelang van het model) en hoe werkt het systeem / de kit?

    De winterkit is een systeem dat bescherming biedt tegen vorst en het mogelijk maakt dat de wijnkast in een omgeving werkt waar de temperatuur tussen 0 en 32 °C ligt. Een sonde op de buitenzijde van het apparaat stelt een elektrische weerstand in werking wanneer de omgevingstemperatuur van de ruimte tussen 4 en 8 °C ligt, naargelang van het model. Deze weerstand heeft een laag vermogen om te vermijden dat de temperatuur van de wijn abrupt stijgt en snel daalt, en bijgevolg temperatuurschokken te vermijden die nadelig zijn voor de bewaring van de wijn.

    Het systeem is vooraf ingesteld in de fabriek: het wordt geactiveerd wanneer de temperatuur aan de binnenzijde van de wijnkast 9 °C bereikt. De gebruiker kan op geen enkele manier tussenbeide komen, behalve bij de modellen van het Climadiff™-assortiment die zijn uitgerust met het elektronische regelsysteem INTELITHERM (zie specifieke gebruiksaanwijzing).

    We vestigen er de aandacht op dat het wintersysteem niet zal worden geactiveerd als de omgevingstemperatuur tussen 8 en 10 °C ligt.

   • De wijnkast maakt geen lawaai meer:

    Dat is normaal. De winterkit werkt aan de hand van een weerstand die geruisloos blijft.

   • Wat betekent het brandende rode/oranje controlelampje?

    Het warmtecircuit is in werking, het apparaat wordt verwarmd.

   • Wat betekent het niet-brandende rode/oranje controlelampje?

    Dat is normaal. Het warmtecircuit werkt met thermostatische tussenpozen.

   • Hoe kunt u er zeker van zijn dat het wintersysteem goed werkt?

    Vergewis u er allereerst van dat de omgevingstemperatuur van de wijnkast lager is dan 8 °C en vorstvrij is.

    Controleer de buitentemperatuur en de binnentemperatuur. Als de binnentemperatuur hoger is, is de verwarming aan de gang: de weerstand heeft een laag vermogen om temperatuurschokken te vermijden, en om de binnentemperatuur terug te brengen naar het juiste niveau (12° +/-2°).

    Doe de deur niet te vaak open, want zo gaat energie verloren.

  10. Geluiden en getik

   • Ik hoor geluiden van gas dat in de buizen circuleert. Is dat normaal?

    Normale geluiden van uitzettend gas, “geruis”, zijn typisch voor compressiekoelapparaten en kunnen zich dus voordoen. Dit is normaal

  11. Koolfilter

   • Hoe vaak moet ik de koolfilter vervangen?

    Wij raden u aan om uw koolfilter 1 keer per jaar te vervangen. U kunt er vinden bij uw handelaar of op www.vinokado.com.

   • Wat is de procedure om de koolfilter te vervangen?

    Duw de filter van binnen naar buiten of omgekeerd, naargelang van de fabrieksinstallatie (naar de breedste kant).

    Als u moeite hebt om uw filter te verwijderen, mag u er gerust wat op kloppen om hem los te maken van het isolatiemateriaal.

   • In welke richting moet ik de filter plaatsen?

    Uw koolfilter moet worden geplaatst in overeenstemming met de oorspronkelijke aanbevelingen van de fabriek. Wij raden u aan om goed te noteren hoe uw filter is geïnstalleerd, voordat u hem verwijdert en vervangt.

  12. IJs aan de binnenzijde van de wijnkast

   • Er bevindt zich ijs op de achterwand van de wijnkast. Is dat normaal?

    Terwijl de wijnkast aan het koelen is, kan er ijs worden gevormd. Wanneer de compressor stilvalt, smelt het ijs en blijven er druppeltjes op de wand zitten. Dit is normaal.

    Vergewis u ervan dat de deur goed is gesloten.

    Ga na of de compressor niet continu draait. Is dat het geval, koppel de wijnkast dan los en neem contact op met uw klantenservice.

   • Er heeft zich een ijsbrug gevormd tussen de achterwand en de flessen. Wat nu?

    Laat enkele centimeters ruimte tussen de flessen of de oplegplanken en de achterwand van de wijnkast.

    Wordt er een ijsblok gevormd dat niet meer weggaat, neem dan contact op met uw klantenservice.

  13. De compressor werkt niet continu

   • Is het normaal dat de compressor van mijn wijnkast niet continu werkt?

    Het is volstrekt normaal dat de compressor niet continu werkt. De duur van de koelcyclus hangt af van de ingestelde temperatuur en van de omgevingstemperatuur. Het is raadzaam dat een koelcyclus langer is als de omgevingstemperatuur veel hoger is dan de ingestelde temperatuur, dan wanneer het verschil tussen de twee temperaturen kleiner is. U kunt zowel een koelcyclus van 30 minuten als een cyclus van meerdere uren hebben.

   • Is het normaal dat de compressor regelmatig in werking treedt?

    De duur van de koelcyclus hangt af van de ingestelde temperatuur en van de omgevingstemperatuur. Controleer de volgende elementen vóór elke tussenkomst:

    • Er werd een grote hoeveelheid flessen in de wijnkast geplaatst.
    • De wijnkast wordt heel vaak geopend.
    • De deur is niet goed gesloten.
    • De pakking van de deur is niet dicht.

    Hebt u twijfels, neem dan contact op met uw klantenservice.

  14. Foutmelding

   • Wat moet u doen bij een foutmelding?

    Ziet u een foutmelding verschijnen, dan raden wij u aan om contact op te nemen met uw klantenservice.

    U kunt ook naar de website van onze partner surfen www.interfroidservices.fr, waar de foutcodes kunnen worden ingevoerd en alle technische documentatie kan worden geraadpleegd.

 4. Veelzijdige wijnkasten

  1. Te hoge vochtigheidsgraad

   • Wat is de gemiddelde vochtigheidsgraad?

    Een echte wijnkast moet zonder fout in staat zijn om voortdurend een gemiddelde vochtigheidsgraad tussen 50 en 75% te garanderen.

   • Is een te hoge vochtigheidsgraad schadelijk voor mijn wijn?

    Maakt u zich vooral geen zorgen, dit verschijnsel heeft een geringe invloed op de wijn. De etiketten die loskomen, is het ergste dat kan gebeuren. In de handel zijn sprays verkrijgbaar om etiketten te beschermen. Neem contact op met uw klantenservice als de vochtigheidsgraad hoog blijft.

   • Sinds wanneer heb ik deze wijnkast?

    Ga na of de koolfilter niet te oud is (> 1 jaar). Als het al 1 jaar geleden is dat u de filter nog hebt vervangen, raden wij u aan om een nieuwe koolfilter te kopen bij uw handelaar of op www.vinokado.com om de oude te vervangen.

   • Hoeveel metingen zijn er uitgevoerd? Met welk type apparaat?

    Eén meting per dag is niet voldoende (constante schommelingen). Voer gedurende 24 u gemiddeld 1 meting per uur uit.

    Controleer de betrouwbaarheid en de precisie van de vochtigheidsmeter. Gebruik bij voorkeur een elektronische vochtigheidsmeter voor minimum- en maximumwaarden met een display op afstand. Is uw wijnkast uitgerust met een display voor de vochtigheid, maak daar dan zeker gebruik van.

   • In welke stand staat de thermostaat? Wat is de temperatuur in de wijnkast, zowel bovenaan als onderaan?

    Hoe hoger de temperatuur in uw wijnkast is, des te hoger zal de gemeten vochtigheidsgraad zijn.

    Ga na of de pakking niet is beschadigd, en ervoor zorgt dat uw wijnkast hermetisch kan worden gesloten.

   • Waar bevindt mijn wijnkast zich?

    Staat de wijnkast in een gesloten ruimte, ventileer de ruimte dan vaak.

  2. Temperatuurschommelingen

   • De temperatuur van de wijnkast varieert voortdurend. Is dat normaal?

    Ja, de temperatuur varieert naargelang van de cycli van de compressor (of van het wintersysteem). Het is dankzij lichte temperatuurschommelingen, over korte periodes, dat de gemiddelde temperatuur van de vloeistof kan worden gehandhaafd.

    Wat de temperatuur betreft, is het digitale display slechts een aanwijzer van de temperatuur van de omgevingslucht in de kuip en geen thermometer waarmee de temperatuur van de wijn in de fles kan worden gemeten. Aan die temperatuur wordt derhalve een tolerantie van +/-2 °C toegekend. Ten gevolge van de traagheidsmassa van de vloeistof varieert de temperatuur van de vloeistof 10 keer minder dan de temperatuur van de omgevingslucht.

  3. Te lage temperatuur

   • Hoe kan ik er zeker van zijn dat de temperatuur niet te laag is?

    De meest praktische oplossing bestaat erin een dompelthermometer (bijvoorbeeld voor in een zwembad) in een met water gevulde glazen fles te stoppen, om de precieze temperatuur in de vloeistof te meten. De meting moet worden uitgevoerd nadat het apparaat 24 uur heeft gewerkt. Zo kunt u nagaan of uw wijnkast goed is geregeld. Is het verschil te groot, neem dan contact op met uw klantenservice. Een registreerapparaat mag alleen door technici worden geplaatst.

   • Ga na in welke stand de thermostaat staat:

    Stel de thermostaat minder koel in (zie gebruiksaanwijzing).

    De deur is niet goed gesloten:

    • Ga na of een fles de sluiting van de deur niet onmogelijk maakt.
    • Ga na of de wijnkast is vastgezet.

    IJsvorming aan de binnenzijde: koppel het apparaat los en laat het ontdooien (zie hoofdstuk 1.12 IJS AAN DE BINNENZIJDE VAN DE WIJNKAST). Blijft dit verschijnsel zich voordoen, neem dan contact op met uw klantenservice.

   • Controleer de compressor:

    Ga na of hij niet continu draait. Is dat het geval, koppel de wijnkast dan los en neem contact op met uw klantenservice.

  4. Te hoge temperatuur

   • Hoe kan ik er zeker van zijn dat de temperatuur niet te hoog is?

    De meest praktische oplossing bestaat erin een dompelthermometer (bijvoorbeeld voor in een zwembad) in een met water gevulde glazen fles te stoppen, om de precieze temperatuur in de vloeistof te meten. De meting moet worden uitgevoerd nadat het apparaat 24 uur heeft gewerkt. Zo kunt u nagaan of uw wijnkast goed is geregeld. Is het verschil te groot, neem dan contact op met uw klantenservice. Een registreerapparaat mag alleen door technici worden geplaatst.

   • Ga na in welke stand de thermostaat staat:

    Stel de thermostaat koeler in (zie gebruiksaanwijzing).

   • De deur is niet goed gesloten:

    Ga na of een fles de sluiting van de deur niet onmogelijk maakt.

    Ga na of de wijnkast is vastgezet.

   • Controleer de compressor:

    Ga na of hij niet continu draait. Is dat het geval, koppel de wijnkast dan los en neem contact op met uw klantenservice.

   • Uw wijnkast wordt mechanisch geregeld:

    Wij vestigen er de aandacht op dat een tolerantie van +/- 2 °C is toegekend tussen de gewenste temperatuur en de weergegeven temperatuur.

  5. Zowel bovenaan als onderaan identieke temperatuur

   • Moet dezelfde temperatuur in alle zones als een defect worden beschouwd?

    Neen, niet bij temperaturen tussen 10 en 14 °C, dus wanneer de compressor is uitgeschakeld, of wanneer de winterkit werkt want de weerstand ervan, die zich in het onderste gedeelte van het apparaat bevindt, genereert door een natuurlijk convectieverschijnsel (aangezien warme lucht lichter is dan koude lucht) een lichte circulatie in de binnenruimte die tijdelijk de gebruikelijke trapsgewijze indeling met meerdere temperaturen opheft. Zodra de compressor begint te koelen, zal de trapsgewijze indeling van de temperaturen vanzelf terugkeren.

  6. Geruisloze wijnkast

   • Is het normaal dat mijn wijnkast volkomen geruisloos is?

    Ja. Staat de wijnkast in een niet-verwarmde ruimte, dan zal uw wijnkast in een bepaalde periode (voornamelijk in de lente of in de herfst) overschakelen op de “ sluimerstand ”. Dat is een normaal verschijnsel, aangezien de omgevingstemperatuur gelijk is aan de ingestelde temperatuur van uw wijnkast. Ook de vochtigheid zal die van de ruimte volgen. De wijnkast zal in werking treden zodra het verschil tussen de 2 temperaturen (omgevingstemperatuur en ingestelde temperatuur) +/- 2 °C bedraagt.

    Als de omgevingstemperatuur van de ruimte waar de wijnkast staat om en bij de 12 °C (+/- 2 °C) bedraagt, en in elk geval lager is dan 12 °C, maakt alleen de compressor lawaai en produceert hij alleen koude. Het is in deze omgevingsomstandigheden dus normaal dat u de wijnkast niet hoort, aangezien het apparaat niet moet worden gekoeld.

    Als de omgevingstemperatuur lager blijft dan 9 °C, neemt het warmtecircuit het over en zorgt een weerstand voor verwarming. Het apparaat is dus volkomen geruisloos.

  7. Sneeuwvloksymbolen

   • Wat de verschijning van de volgende symbolen betreft (naargelang van he model), hoeft u zich geen zorgen te maken:

    Knipperend sneeuwvloksymbool = de wijnkast moet worden gekoeld en zal weldra starten.

    Vast brandend sneeuwvloksymbool = compressor in werking, dus de wijnkast koelt.

    Vast brandend verwarmingssymbool = de wijnkast is warmte aan het produceren, want de binnentemperatuur van de wijnkast is te laag (over het algemeen zichtbaar in de winter).

  8. Geuren, schimmelvorming, etiketten die loskomen

   • Wat is de oorzaak van vieze geuren, schimmelvorming en etiketten die loskomen?

    Een te hoge vochtigheid (zie hoofdstuk 2.2 TE HOGE VOCHTIGHEIDSGRAAD)

    Een verzadigde koolfilter: moet één keer per jaar worden vervangen. U kunt er vinden bij uw handelaar of op www.vinokado.com.

    Een ruimte die onvoldoende wordt geventileerd.

    Een klassiek onderhoud van de wijnkast dat niet regelmatig wordt uitgevoerd. We raden u wat dat betreft aan om voor het eerste gebruik en daarna op regelmatige basis de binnen- en buitenkant (voorkant, zijkanten en onderkant) schoon te maken met een mengsel van lauw water en een zacht reinigingsproduct. Spoel met zuiver water en laat het apparaat volledig drogen voordat u het opnieuw aansluit. Gebruik geen oplos- of schuurmiddelen.

    Ga na of uw flessen de wand achteraan in uw wijnkast niet raken.

  9. Water in de onderkant van de kuip

   • Sinds wanneer hebt u deze wijnkast?

    Ga na of de koolfilter niet te oud is (> 1 jaar).

   • Is de afvoer niet verstopt?

    Het afvoergat in de gleuf onderaan in uw wijnkast mag niet verstopt raken, zodat het water normaal kan wegstromen achter de wijnkast in een plastic bak boven op de compressor. U hoeft de bak achter de wijnkast niet leeg te maken, want het verzamelde water zal worden verdampt door de warmte van de compressor.

   • Staat het apparaat waterpas?

    Het is belangrijk dat u uw wijnkast lichtjes naar achteren kantelt (me de voeten onder de wijnkast), om het water te dwingen naar het afvoergat te lopen in plaats van naar de onderkant van uw wijnkast, wat onaangenaam kan zijn voor uw wijnen. Blijft het water zich ophopen in de onderkant van de kuip, neem dan contact op met uw klantenservice.

  10. Wintersysteem

   • Wat is het wintersysteem / de winterkit (naargelang van het model) en hoe werkt het systeem / de kit?

    De winterkit is een systeem dat bescherming biedt tegen vorst en het mogelijk maakt dat de wijnkast in een omgeving werkt waar de temperatuur tussen 0 en 32 °C ligt. Een sonde op de buitenzijde van het apparaat stelt een elektrische weerstand in werking wanneer de omgevingstemperatuur van de ruimte tussen 4 en 8 °C ligt, naargelang van het model. Deze weerstand heeft een laag vermogen om te vermijden dat de temperatuur van de wijn abrupt stijgt en snel daalt, en bijgevolg temperatuurschokken te vermijden die nadelig zijn voor de bewaring van de wijn.

    Het systeem is vooraf ingesteld in de fabriek: het wordt alleen geactiveerd wanneer de binnentemperatuur bovenaan in de wijnkast 9 °C bereikt. De gebruiker kan op geen enkele manier tussenbeide komen.

    We vestigen er de aandacht op dat het wintersysteem niet zal worden geactiveerd als de omgevingstemperatuur tussen 8 en 10 °C ligt.

   • De wijnkast maakt geen lawaai meer:

    Dat is normaal. De winterkit werkt aan de hand van een weerstand die geruisloos blijft.

   • Hoe kunt u er zeker van zijn dat het wintersysteem goed werkt?

    Vergewis u er allereerst van dat de omgevingstemperatuur van de wijnkast lager is dan 8 °C en vorstvrij is.

    Controleer de buitentemperatuur en de binnentemperatuur. Als de binnentemperatuur hoger is, is de verwarming aan de gang: de weerstand heeft een laag vermogen om temperatuurschokken te vermijden, en om de binnentemperatuur terug te brengen naar het juiste niveau.

    Tijdens de werking van de winterkit wordt de trapsgewijze indeling van de temperaturen tijdelijk opgeheven en wordt de temperatuur gehomogeniseerd rond 12° +/- 2 °C. De weerstand ervan, die zich in het onderste gedeelte van het apparaat bevindt, genereert door een natuurlijk convectieverschijnsel (aangezien warme lucht lichter is dan koude lucht) een lichte circulatie in de binnenruimte die tijdelijk de gebruikelijke trapsgewijze indeling met meerdere temperaturen opheft. Zodra de compressor begint te koelen, zal de trapsgewijze indeling van de temperaturen vanzelf terugkeren.

  11. Geluiden en getik

   • Ik hoor geluiden van gas dat in de buizen circuleert. Is dat normaal?

    Normale geluiden van uitzettend gas, “geruis”, zijn typisch voor compressiekoelapparaten en kunnen zich dus voordoen. Dit is normaal.

  12. Koolfilter

   • Hoe vaak moet ik de koolfilter vervangen?

    Wij raden u aan om uw koolfilter 1 keer per jaar te vervangen. U kunt er vinden bij uw handelaar of op www.vinokado.com.

   • Hoeveel koolfilters bevat mijn wijnkast?

    Controleer het serienr.: tot 412 twee filters (1 bovenaan en 1 onderaan), voorbij dat nummer bevatten wijnkasten maar één koolfilter meer, bovenaan.

    De filter(s) is (zijn) zichtbaar op het linkergedeelte bovenaan (en onderaan als er twee zijn) van de achterzijde van het apparaat (zwart en rond plastic onderdeel). Aan de binnenzijde wordt (worden) de filter(s) aan het zicht onttrokken door de beschermkap van de verdamper, op de rechterzijde.

   • Wat is de procedure om de koolfilter te vervangen?

    Duw de filter van binnen naar buiten of omgekeerd, naargelang van de fabrieksinstallatie (naar de breedste kant).

    Als u moeite hebt om uw filter te verwijderen, mag u er gerust wat op kloppen om hem los te maken van het isolatiemateriaal.

   • In welke richting moet ik de filter plaatsen?

    Uw koolfilter moet worden geplaatst in overeenstemming met de oorspronkelijke aanbevelingen van de fabriek. Wij raden u aan om goed te noteren hoe uw filter is geïnstalleerd, voordat u hem verwijdert en vervangt.

  13. IJs aan de binnenzijde van de wijnkast

   • Er bevindt zich ijs op de achterwand van de wijnkast. Is dat normaal?

    Terwijl de wijnkast aan het koelen is, kan er ijs worden gevormd. Wanneer de compressor stilvalt, smelt het ijs en blijven er druppeltjes op de wand zitten. Dit is normaal.

    Vergewis u ervan dat de deur goed is gesloten.

    Ga na of de compressor niet continu draait. Is dat het geval, koppel de wijnkast dan los en neem contact op met uw klantenservice.

   • Er heeft zich een ijsbrug gevormd tussen de achterwand en de flessen. Wat nu?

    Laat enkele centimeters ruimte tussen de flessen of de oplegplanken en de achterwand van de wijnkast.

    Wordt er een ijsblok gevormd dat niet meer weggaat, neem dan contact op met uw klantenservice.

  14. Lavastenen

   • Waar moet ik de lavastenen plaatsen?

    U moet ze onderaan verdelen, op de trede van de compressor, langs de gleuf, en daarbij vermijden dat u de afvoergleuf verspert.

    U kunt ze ook in een speciaal daarvoor ontworpen doos plaatsen.

   • Moet ik ze voortdurend bevestigen?

    Neen, alleen wanneer u ze voor het eerst gebruikt, tijdens de werking van de winterkit (naargelang van het model) en tijdens de droogste periodes van het jaar.

   • Hoe vaak moet ik ze vervangen en waar kan ik ze vinden?

    Over het algemeen om de 3 of 4 jaar, wanneer ze bros worden en geen vocht meer opnemen.

    Ze zijn beschikbaar bij de klantenservice van de handelaar. U kunt ze ook terugvinden op www.vinokado.com.

  15. De compressor werkt niet continu

   • Is het normaal dat de compressor van mijn wijnkast niet continu werkt?

    Het is volstrekt normaal dat de compressor niet continu werkt. De duur van de koelcyclus hangt af van de ingestelde temperatuur en van de omgevingstemperatuur. Het is raadzaam dat een koelcyclus langer is als de omgevingstemperatuur veel hoger is dan de ingestelde temperatuur, dan wanneer het verschil tussen de twee temperaturen kleiner is. U kunt zowel een koelcyclus van 30 minuten als een cyclus van meerdere uren hebben.

   • Is het normaal dat de compressor regelmatig in werking treedt?

    De duur van de koelcyclus hangt af van de ingestelde temperatuur en van de omgevingstemperatuur. Controleer de volgende elementen vóór elke tussenkomst :

    • Er werd een grote hoeveelheid flessen in de wijnkast geplaatst.
    • De wijnkast wordt vaak geopend.
    • De deur is niet goed gesloten.
    • De pakking van de deur is niet dicht.

    Hebt u twijfels, neem dan contact op met uw klantenservice.

  16. Foutmelding

   • Wat moet u doen bij een foutmelding?

    Ziet u een foutmelding verschijnen, dan raden wij u aan om contact op te nemen met uw klantenservice.

    U kunt ook naar de website van onze partner surfen www.interfroidservices.fr, waar de foutcodes kunnen worden ingevoerd en alle technische documentatie kan worden geraadpleegd.

 5. Temperatuurkasten

  1. De vochtigheidsgraad is te laag

   • Wat is de gemiddelde vochtigheidsgraad?

    Een echte wijnkast moet zonder fout in staat zijn om voortdurend een gemiddelde vochtigheidsgraad tussen 50 en 75% te garanderen.

   • Is een te lage vochtigheidsgraad schadelijk voor mijn wijn?

    Wees gerust, dit verschijnsel heeft een geringe invloed op de wijn: de kans bestaat dat de kurk uitdroogt. Neem contact op met uw klantenservice als de vochtigheidsgraad laag blijft.

   • Hoeveel metingen zijn er uitgevoerd? Met welk type apparaat?

    Eén meting per dag is niet voldoende (constante schommelingen). Voer gedurende 24 u gemiddeld 1 meting per uur uit.

    Controleer de betrouwbaarheid en de precisie van de vochtigheidsmeter. Gebruik bij voorkeur een elektronische vochtigheidsmeter voor minimum- en maximumwaarden met een display op afstand.

   • In welke stand staat de thermostaat? Wat is de temperatuur in de wijnkast?

    Hoe hoger de temperatuur in uw wijnkast is, des te hoger zal de gemeten vochtigheidsgraad zijn.

    Ga na of de pakking niet is beschadigd, en ervoor zorgt dat uw wijnkast hermetisch kan worden gesloten.

   • Waar bevindt mijn wijnkast zich?

    Staat de wijnkast in een gesloten ruimte, ventileer de ruimte dan vaak.

   • Hoe kan ik de vochtigheid van mijn wijnkast verhogen?

    Dit is geen model met natuurlijke vochtregeling.

    Wij raden u aan om ervoor te zorgen dat de bak(ken) (naargelang van het model) aan de binnenzijde van de wijnkast voortdurend is (zijn) gevuld met water, of om zelf een kom met water in uw wijnkast te plaatsen. Wacht tot de vloeistof volledig is verdampt en de vochtigheid opnieuw stijgt.

  2. Te lage of te hoge temperatuur

   • Mag ik mijn wijnkast in een niet-verwarmde ruimte plaatsen?

    Neen, deze modellen moeten in een ruimte met een temperatuur tussen 16 en 32 °C (naargelang van het model) worden geplaatst. Ze zijn niet uitgerust met het wintersysteem.

   • Hoe kan ik er zeker van zijn dat de temperatuur niet te laag of te hoog is?

    De meest praktische oplossing bestaat erin een dompelthermometer (bijvoorbeeld voor in een zwembad) in een met water gevulde glazen fles te stoppen, om de precieze temperatuur in de vloeistof te meten. De meting moet worden uitgevoerd nadat het apparaat 24 uur heeft gewerkt. Zo kunt u nagaan of uw wijnkast goed is geregeld. Is het verschil te groot, neem dan contact op met uw klantenservice. Een registreerapparaat mag alleen door technici worden geplaatst.

   • De temperaturen stemmen niet overeen met de door mij gekozen instellingen:

    Controleer de instelling die eerder werd uitgevoerd.

    Voor bepaalde modellen met een dubbele zone moet een verschil van minstens 4 °C worden gerespecteerd tussen de twee compartimenten bij de keuze van de temperaturen (zie gebruiksaanwijzing).

    Wat de temperatuur betreft, is het digitale display slechts een aanwijzer van de temperatuur van de omgevingslucht in de kuip en geen thermometer waarmee de temperatuur van de wijn in de fles kan worden gemeten. Aan die temperatuur wordt derhalve een tolerantie van +/-2 °C toegekend. Ten gevolge van de traagheidsmassa van de vloeistof varieert de temperatuur van de vloeistof 10 keer minder dan de temperatuur van de omgevingslucht. Bij bepaalde modellen kan graden Celsius of Fahrenheit als meeteenheid van de temperatuur worden gekozen (zie gebruiksaanwijzing). Controleer dus de instelling van het display.

  3. Geuren, schimmelvorming, etiketten die loskomen

   • Wat is de oorzaak van vieze geuren, schimmelvorming en etiketten die loskomen?

    Een te hoge vochtigheid (zie hoofdstuk 2.2 TE HOGE VOCHTIGHEIDSGRAAD).

    Een luchtverversing die is beperkt tot het openen van de deur, omdat er geen koolfilter aanwezig is.

    Een ruimte die onvoldoende wordt geventileerd.

    Een klassiek onderhoud van de wijnkast dat niet regelmatig wordt uitgevoerd. We raden u wat dat betreft aan om voor het eerste gebruik en daarna op regelmatige basis de binnen- en buitenkant (voorkant, zijkanten en onderkant) schoon te maken met een mengsel van lauw water en een zacht reinigingsproduct. Spoel met zuiver water en laat het apparaat volledig drogen voordat u het opnieuw aansluit. Gebruik geen oplos- of schuurmiddelen.

    Ga na of uw flessen de wand achteraan in uw wijnkast niet raken.

  4. Geluiden

   • Ik hoor heel vaak een blaasgeluid. Is dat normaal?

    De ventilatoren genereren een normaal blaasgeluid, met een variabele sterkte naargelang van het model en het aantal ventilatoren.

    Ga voor de inbouwbare modellen na of verpakkingsresten de ventilator van de condensor niet raken (aan de achterzijde van het apparaat vlak bij de compressor), wat een wrijvend geluid kan veroorzaken.

  5. Warme wanden

   • De wanden van mijn wijnkast zijn warm. Is dat normaal?

    Ja, de condensor bevindt zich in het schuimplastic. Er vindt een uitwisseling van calorieën plaats en er wordt warmte onttrokken om voor koude te zorgen.

  6. Omkeerbaarheid van de deur

   • Kan ik de richting waarin de deur van mijn wijnkast opengaat, omkeren?

    Ja (naargelang van het model), wij raden u aan om de gebruiksaanwijzing te raadplegen die overeenstemt met uw wijnkast.

  7. De compressor werkt niet continu

   • Is het normaal dat de compressor van mijn wijnkast niet continu werkt?

    Het is volstrekt normaal dat de compressor niet continu werkt. De duur van de koelcyclus hangt af van de ingestelde temperatuur en van de omgevingstemperatuur. Het is raadzaam dat een koelcyclus langer is als de omgevingstemperatuur veel hoger is dan de ingestelde temperatuur, dan wanneer het verschil tussen de twee temperaturen kleiner is. U kunt zowel een koelcyclus van 30 minuten als een cyclus van meerdere uren hebben.

   • Is het normaal dat de compressor regelmatig in werking treedt?

    De duur van de koelcyclus hangt af van de ingestelde temperatuur en van de omgevingstemperatuur. Controleer de volgende elementen vóór elke tussenkomst :

    • Er werd een grote hoeveelheid flessen in de wijnkast geplaatst.
    • De wijnkast wordt vaak geopend.
    • De deur is niet goed gesloten.
    • De pakking van de deur is niet dicht.

    Hebt u twijfels, neem dan contact op met uw klantenservice.

  8. Foutmelding

   • Wat moet u doen bij een foutmelding?

    Ziet u een foutmelding verschijnen, dan raden wij u aan om contact op te nemen met uw klantenservice.

    U kunt ook naar de website van onze partner surfen, www.interfroidservices.fr, waar de foutcodes kunnen worden ingevoerd en alle technische documentatie kan worden geraadpleegd.